ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗ

 

Η Δρ. Πανωραία Πουλάκη είναι διδάσκουσα, μέλος ΕΔΙΠ, (ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό), στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στον τουρισμό από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού από το ίδιο Πανεπιστήμιο, καθώς και πτυχίο Ιστορίας από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επίσης, διδάσκει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου “Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας” και στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό” του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει διδάξει, επίσης,  στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε Προγράμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τα μαθήματα που έχει διδάξει είναι: Τουριστική Οικονομική, Βιομηχανική Οικονομική, Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές στον Τουρισμό, Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη, Οργάνωση και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών, Ανθρωπολογία του Τουρισμού, Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό και Πολιτιστική Κληρονομιά και Τουρισμός.

Έχει βραβευτεί με το «Βραβείο Αριστείας Πανεπιστημίου Αιγαίου 2016-2017», (2017),  και με το  Βραβείο Αριστείας από τη Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (2015). Αποφοίτησε πρώτη στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» με Άριστα, (2013), και η Διδακτορική Διατριβή της αξιολογήθηκε με Άριστα.

Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου με θέμα τη συμβολή των οθωμανικών μνημείων της Χίου στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, (LAB Lambert Academic Publishing). Μέρος του ερευνητικού της έργου έχει εκδοθεί ως κεφάλαια βιβλίων των εκδόσεων Springer και Routledge και έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, διοίκηση και τη διαχείριση του τουρισμού με έμφαση στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές του. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (Ε.Τ.Ε.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιβλέπει πλήθος μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και πτυχιακών εργασιών.