Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με έμφαση στην Οικοκαινοτομική Δραστηριότητα των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων». Καθηγητής-σύμβουλος (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στη Θεματική Ενότητα (ΘΕ) ΔΙΤ12 «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Τουρισμού» (ΠΠΣ ΔΙΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (ΕΑΠ).

Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επίσης έχει, μεταξύ άλλων, διδάξει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπως επίσης και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων_ΜΒΑ" του Πανεπιστημίου του Kentucky σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το 2007 απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο (MSc) στο Project Management από το City University of Seattle. Είναι Διδάκτορας του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με θέμα «Η Συμβολή της Καινοτομίας στην Επιχειρηματικότητα με την Υιοθέτηση Βιώσιμων Μεθόδων Ανάπτυξης: Η Περίπτωση των Πιστοποιημένων με Green Key Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» (2015).

Το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών αλλά και δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια με το σύστημα των κριτών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στον ευρύτερο χώρο της τουριστικής διοίκησης αλλά και της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.