Η Άννα Κυριακάκη είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και διδακτορικού διπλώματος στην τουριστική ανάπτυξη, από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Διδάσκει μαθήματα Τουρισμού (Κοινωνιολογία Τουρισμού, Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, Φυσικός και Οικονομικός Σχεδιασμός Τουρισμού, Τουριστική Οικονομική, Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη) και Διοίκησης (Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά) σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει πλήθος σεμιναρίων και διαλέξεων.

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή ενός βιβλίου και μιας ερευνητικής μονογραφίας, ενώ μέρος του ερευνητικού της έργου έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει συγγράψει εκπαιδευτικά εγχειρίδια και έχει επιβλέψει πλήθος μεταπτυχιακών και προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Είναι μέλος του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (Ε.Τ.Ε.Μ.) από το 2000 και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα και μελέτες, καθώς επίσης έχει διατελέσει μέλος σε οργανωτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων και θερινών σχολείων.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στην Τουριστική Ανάπτυξη (Βιωσιμότητα, Τοπικότητα, Σχεδιασμός), στις Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και στην Κοινωνική Ψυχολογία.