Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτσικος ειδικεύεται στη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων, με έμφαση στην Ανάπτυξη Υπηρεσιών και στη Διαχείριση Καινοτομίας. Η ειδίκευση αυτή είναι απόρροια των σχετικών μεταπτυχιακών του σπουδών στις ΗΠΑ, καθώς και της επαγγελματικής και επιστημονικής του σταδιοδρομίας σε διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Αμερική, στην Ασία και στην Ευρώπη.

Η διεθνής επαγγελματική του εμπειρία επικεντρώνεται στο στρατηγικό σχεδιασμό, υλοποίηση και διοίκηση μεγάλων έργων για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eService management) και δομών καινοτομίας (corporate entrepreneurship, business incubation). Ως διευθυντικό στέλεχος της πολυεθνικής εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων PA Consulting Group (London, UK), ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία και προώθηση σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ανώτατα στελέχη αμερικανικών, αγγλικών (FTSE-100) και ευρωπαϊκών οργανισμών (UBS Private Banking, Credit Suisse Private Banking, NM Rothschilds, Merrill Lynch, WPP, BT Ireland, G4S Securicor, κλπ). Ο Δρ. Κούτσικος έχει επιπλέον συνεργαστεί με startups και venture capital funds στις ΗΠΑ και στην Νοτιανατολική Ευρώπη.

Η διεθνής ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία συνδέεται στενά με την επαγγελματική του εμπειρία. Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας και ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο Stanford University (Palo Alto, USA), στο USC Information Sciences Institute (Los Angeles, USA) και στην ΝΤΤ (Tokyo, Japan). Το ερευνητικό του έργο έχει χρηματοδοτηθεί από αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς φορείς (NASA, DARPA, European Commission), κι έχει αξιολογηθεί από έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Παράλληλα, συνεργάζεται με το Harvard Business Publishing (HBP – Harvard University), ως ειδικός αξιολογητής εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Ο Δρ. Κούτσικος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος ΜΒΑ και PhD στην Επιστήμη Υπολογιστών από το University of Southern California, USA και κάτοχος MS στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Stanford University, USA. Η εμπειρία του έχει αναγνωρισθεί από διεθνείς οργανισμούς (W3C), και από έγκριτα έντυπα (Financial Times). Έχει ζήσει ή/και εργαστεί στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία, στην Αγγλία, στην Ελβετία, στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα, ενώ είναι ενεργό μέλος σε διεθνή fora και οργανισμούς (Order of AHEPA, World Affairs Councils of America – Los Angeles Chapter, Stanford Club, European Academy of Management, UK Institute of Directors).