Ο Σωτήρης Σούλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954 και σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70’ (1978) συνέχισε σε μεταπτυχιακό επίπεδο τις σπουδές του στα Οικονομικά των Ανθρωπίνων Πόρων με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας και της Κοινωνικής Προστασίας στο Πανεπιστήμιο της Dijon, όπου το 1982 απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα.

Το 1981 συμμετείχε ως Επιστημονικός Ερευνητής και Συνεργάτης του Περιφερειακού Ασφαλιστικού Ταμείου Υγείας της Dijon σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, αποκτώντας παράλληλα και εξειδίκευση στην Εργονομία από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ασφάλειας για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Την περίοδο 1982-1989 εργάστηκε ως Επιστημονικός Σύμβουλος σε εθνικούς φορείς σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανεργίας, Απασχόλησης, Δημογραφίας και Οικογενειακής Πολιτικής, ενώ συμμετείχε στη Διυπουργική Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση της Δημογραφικής Πολιτικής της χώρας. Οι επιστημονικές αυτές δραστηριότητες συνέβαλλαν α. στη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Προστασίας κατά της Ανεργίας Ε.Σ.Π.Α. Ν.1545/85, β. στο νέο κοινωνικό-ασφαλιστικό σύστημα παροχής οικογενειακών επιδομάτων Π.Δ. 527/84 και γ. σε μία νέα και ολοκληρωμένη προσέγγιση της Δημογραφικής Πολιτικής.