Ο Δρ. Γκούµας έχει αποφοιτήσει από το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1995, είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος στο Τουριστικό Μάρκετινγκ & Branding από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, καθώς και µεταπτυχιακού διπλώµατος στον «Σχεδιασµό, Διοίκηση & Πολιτική του Τουρισµού από το ίδιο ίδρυµα. Επιπλέον είναι κάτοχος του µεταπτυχιακού διπλώµατος µε ειδίκευση στην «Αφρο-Κουβανική Ιστορία και Θρησκεία» από το Πανεπιστήµιο της Αβάνας, στη Κούβα και αποφοίτησε από την τουριστική ακαδηµία της Lori Kaye’s στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α..

Ο Δρ. Γκούµας έχει εργαστεί στον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού (UNWTO), στο τµήµα Πρόωθησης Τουριστικών Προορισµών την περίοδο 2009-2011. Ως ερευνητής έχει συµµετάσχει σε πάνω από 25 Ευρωπαϊκά προγράµµατα και έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 15 επιστηµονικές µελέτες στην Ελλάδα και τη Κύπρο. Παράλληλα έχει να επιδείξει ένα πλούσιο ερευνητικό και µελετητικό, το οποίο εκφράζεται µέσα από τη συµµετοχή του σε διεθνή συνέδρια, την οργάνωση εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών σεµιναρίων και την δηµοσίευση άρθρων σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά που σχετίζονται µε την αειφορική τουριστική ανάπτυξη, την ανθρωπολογία του τουρισµού, το τουριστικό µάρκετινγκ και την τουριστική πολιτική.

Τέλος ο Δρ. Γκούµας διατελεί µέλος και ερευνητικό προσωπικό του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών & Μελετών στη Χίο από το 2002 και επιστηµονικός συνεργάτης  στο  Εργαστήριο  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης,  Αγωγής  & Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε έδρα τη Μυτιλήνη.