Ο Ιωάννης Σαραντόπουλος του Ανδέα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι διδάκτωρ και επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  και  στέλεχος του Υπουργείου Τουρισμού με αρμοδιότητα στις ειδικές μορφές τουρισμού και ιδιαιτέρως στα θέματα του ιατρικού τουρισμού και του τουρισμού υγείας.

Είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών και μεταπτυχιακoύ τίτλου στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή  και εθνικά επιστημονικά συνέδρια ενώ έχει συγγράψει  βιβλίο με θέμα τον ιατρικό τουρισμό.  Εκπροσωπεί την Ελλάδα σε συναντήσεις σχετικές με τον ιατρικό τουρισμό και θεωρείται μεταξύ των εμπειρογνωμόνων στο συγκεκριμένο πεδίο.