Οικονομολόγος - Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ειδίκευση σε θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης και Ειδικών-Εναλλακτικών μορφών Τουρισμού. Κάτοχος MSc στον “Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού” και BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μέλος του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Παν. Αιγαίου - έχει συμμετάσχει σε ομάδες ολοκλήρωσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (EQUAL, INTERREG, ISTOS, ARCHIMED, SAGITTARIUS κ.α.), ερευνών, μελετών, οδηγών και επιχειρηματικών σχεδίων, καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων που συνδέονται με την Τουριστική Ανάπτυξη και σε συνεργασία με διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια τουρισμού. Από το 1999 έχει εργαστεί ως υπάλληλος τράπεζας, ξενοδοχείου, ως καθηγήτρια σε ιδιωτικά ΙΕΚ/Κολλέγια, ως επιστημονική σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού/Τουρισμού, ως εξωτερικός συνεργάτης της Επιτροπής Ερευνών του Παν.Αιγαίου και το 2015 διορίστηκε στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. ως υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών.