ΠΤΥΧΙΟ

Τίτλος Σχολής : Οικονομικών Επιστημών Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(1972)

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Τίτλος Σχολής :  Γενική Οικονομία & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Universite de Paris I- Pantheon- Sorbonne (1978)

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Ίδρυση  και διεύθυνση  τουριστικού  γραφείου  INTERISLAND  TRAVEL SERVICE  Εξειδικευμένου στην   αντιπροσώπευση  ξένων   τουριστικών   οργανισμών ( local   incoming  Tour Operator). Web-site : http://wwwparos-accommodations.gr  Διάρκεια  : (1981-2014)
 • Διευθύνων  Σύμβουλος   και  Αντιπρόεδρος  της εταιρείας    «Αναστ.  Κοντόσταυλος  Α.Ε.»  Ξενοδοχειακές - Τουριστικές  Επιχειρήσεις. Διάρκεια : (1989-2005)
 • Ο.Ε.», Ξενοδοχείο Επιπλωμένων Διαμερισμάτων Aegean Village  Διάρκεια : (1995-σήμερα)
 • Ίδρυση  και διεύθυνσηΕπιπλωμένου  Παραδοσιακού Ξενοδοχείου  Κλασικού Τύπου-Παραθερισμού - «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» Κατηγορία Α Δημήτριος Σταυράκης Ο.Ε.  Διάρκεια : (2011-σήμερα)

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος (Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών επιχειρήσεων -Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμιση-Τμήμα ΔιοίκησηςΠολιτισμικών και Τουριστικών Μονάδων)Θέση : Επιστημονικός Συνεργάτης με τα αντίστοιχα προσόντα της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (2003-2016)
 • Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Αθηνών  (Τμήμα Τουριστικών επιχ/σεων. Θέση : Επιστημονικός Συνεργάτης με τα αντίστοιχα προσόντα της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή  (2009-2010) (2011-2012)
 • Ίδρυμα : Τ.Ε.Ι. Πειραιά  (Τμήμα Τουριστικών επιχ/σεων) Θέση : Επιστημονικός Συνεργάτης με τα αντίστοιχα προσόντα της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή   (2010-2011)

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • (1979) :«Le Phénomène Touristique International, Demande- Οrganisation-Problématique, Tendance, Futures», Παρίσι, Εκδόσεις,  EDITIONS  D’ AUJOURD’ HUI.
 • Υπόμνημα παρουσίασης του βιβλίου το «Διεθνές Τουριστικό Φαινόμενο» Νο 1.

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (2010-1016)

 • UNIVERSITE SORBONNE PARIS,  MASTER 2 GESTION INTERNATIONALE     
 • CENTRE EUROPEEN UNIVERSITAIRE DE NANCY UNIVERSITE DE LORRAINΕ, MASTER 2 STRATEGIES DE COMMUNICATION EUROPEENNE