Ο Δρ. Σοφοκλής Σκούλτσος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο επιστημονικό πεδίο του Τουρισμού με ειδίκευση στον τουριστικό σχεδιασμό και στη διαχείριση εκδηλώσεων. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» με έδρα τη Χίο. Διδάσκει στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας, Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (από το 2007) και υπήρξε εξωτερικός συνεργάτης του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Έχει ασχοληθεί με μελέτες και ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο του τουρισμού και της τουριστικής ανάπτυξης και έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά σε θέματα τουριστικών κινήτρων, event tourism, επιπτώσεων, τουριστικής συμπεριφοράς. Ειδικεύεται σε θέματα ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τουριστικής ανάπτυξης, event tourism, event management και τουριστικού μάρκετινγκ.