Ο Σάμιτας Αριστείδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΜΒΑ.

Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος MSc in Money, Banking and Finance από το Birmingham University στην Μεγάλη Βρετανία και Διδακτορικού διπλώματος (PhD) στη Χρηματοοικονομική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει Μεταδιδακτορική έρευνα (Post Doc) στη Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο του City στο Λονδίνο. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στα αντίστοιχα Οικονομικά Τμήματα των Πανεπιστημίων του Sheffield, City και Ουαλίας. Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε διεθνή περιοδικά. Μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων, στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Οικονομετρία, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα και Τραπεζική.

Έχει δημοσιεύσει αρκετά επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά, όπως το: Journal of Econometrics, Journal of International Financial Markets Institutions and Money, Applied Financial Economics, The Manchester School, Research in International Business and Finance, Journal of Policy Modeling, Small Business Economics, Journal of Economic Intergration, Journal of Economic Studies, κ.α.

Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε οργανισμούς και μέλος σε Δ.Σ. επιχειρήσεων.