Ο Δημήτρης Παπαγιάννης είναι διδάκτωρ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έμφαση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις. Επίσης κάτοχος  Masters of Science in Tourism Management  του University of Surrey, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ., πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας, πρώτος σε σειρά βαθμολογίας και ομοίως ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. Έχει εργασθεί ως Λέκτορας (Π.Δ. 407) στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο Ε.Α.Π. και ως Επιστημονικός  Συνεργάτης στην βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή στο ΤΕΙ Αθήνας και στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Ομοίως έχει εργασθεί σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και κέντρα δια βίου μάθησης ως εισηγητής και ως διευθυντής σπουδών.  Έχει διατελέσει σύμβουλος  στο Υπουργείο Τουρισμού και έχει εργασθεί ως σύμβουλος σε υποβολή, υλοποίηση και αξιολόγηση πλήθους εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία, σε οργανισμούς, ινστιτούτα και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.  Έχει εργασθεί ως σύμβουλος, στην strategy& για το Qatar Tourism Human Capital Development  Strategy 2030,στην TUV Austria -Hellas για την πιστοποίηση επτά ειδικοτήτων στον τουριστικό τομέα και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά σε συνεργασία με τον CEDEFOP για την καταγραφή των επαγγελματικών ειδικοτήτων στην τουριστική αγορά. Τέλος, έχει δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, εκδόσεις και επιμέλεια συγγραμμάτων με έμφαση στην τουριστική βιομηχανία και έχει ταξιδέψει σε 60 χώρες.  Τώρα είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθήνας και σύμβουλος σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διακρατικά προγράμματα.