Ο Δημήτρης Γ. Λαγός είναι Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Πρόεδρος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σχεδιασμός, Πολιτική  και Διοίκηση Τουρισμού». Είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Υπήρξε πρώην Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης (Σ.Ε.Δ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2010-2014) και μέλος της Διοίκησης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Είναι συγγραφέας τριών επιστημονικών συγγραμμάτων (δύο σχετικών με τον τουρισμό και ένα με τις θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης). Έχει 150 περίπου δημοσιεύσεις σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων σχετικά με τον τουρισμό. http://www.ba.aegean.gr/cv_gr.asp?pid=3