Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και το συμβουλευτικό έργο του Δρ Κόντη Αλέξιου-Παταπίου εστιάζουν στην Τουριστική Ανάπτυξη και το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, με έμφαση στο Digital Marketing, στη δημιουργία και διανομή τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην οργάνωση και διαχείριση δικτύων πωλήσεων, την οργανωσιακή ανασυγκρότηση τουριστικών επιχειρήσεων, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  Ως Επιστημονικός Σύμβουλος έχει εργαστεί για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς του τουρισμού, όπως το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.), ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) κλπ. 

Ο Δρ Κόντης από το 2010 είναι μέλος του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών & Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχοντας σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ έχει συνεργαστεί και με ερευνητικές μονάδες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (URENIO).
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, διδάσκοντας μαθήματα στον τομέα του Μάρκετινγκ και της Τουριστικής Ανάπτυξης σε Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Ως ομιλητής έχει λάβει μέρος σε επιστημονικά και αναπτυξιακά συνέδρια στην Ελλάδα και την Κύπρο και έχει δημοσιεύσει σειρά σχετικών επιστημονικών άρθρων.  Κατέχει διδακτορικό στο Τουριστικό Μάρκετινγκ, Μεταπτυχιακό Τίτλο στο «Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και πτυχία στο Μάρκετινγκ και τη Λογιστική από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.