Η Βίκυ Κατσώνη είναι απόφοιτος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης) και Οικονομικών  (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Κατέχει πτυχίο MBA από το  University of Keele, UK και  Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με θέμα «Πολιτικές Τουριστικής  Ανάπτυξης-Marketing: Διοίκηση και Νέες Τεχνολογίες». Από το 1984 έως το 2001 ήταν διοικητικό στέλεχος σε μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις.  Eίναι μέλος  ΔΕΠ του ΤΕΙ Αθηνών (ΣΔΟ, κατεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας), καθώς και του μεταπτυχιακού τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΕΑΠ. Έχει δημοσιεύσει  μεγάλο αριθμό άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει συγγράψει 9 βιβλία πάνω στον Τουρισμό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι πάνω σε θέματα e-tourism και τουριστικού Marketing, με σημαντική εμπειρία σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, συμμετέχοντας σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πρόεδρος του Ιnternational Association of Cultural and Digital Tourism (IACuDiT.org) και συμμετάσχει και σε πολλά άλλα επιστημονικά σωματεία και ενώσεις του τουριστικού κλάδου.