Η Κυριακή Γλύπτου είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ειδίκευση στα Συστήματα Διαχείρισης και Προβολής Προορισμού, τον Στρατηγικό Τουριστικό Σχεδιασμό και τη Χάραξη Πολιτικής, τη Βιώσιμη και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Τον τελευταίο χρόνο η  Δρ. Γλύπτου διδάσκει στο Τμήμα Τουρισμού του Πανεπιστημίου του Μονάχου στη Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα είναι ερευνητική συνεργάτις των Εργαστηρίων Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) και Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης (LID) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού Αιγαίου υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ). Ως Περιβαλλοντολόγος (MSc) έχει διεθνή επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ολλανδίας και της Ιταλίας.