Ο Μιχάλης Διακομιχάλης είναι οικονομολόγος, με σπουδές στα πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι Διδάκτωρ στη Οικονομική του Τουρισμού και την Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών. Είναι Αναπληρωτής καθηγητής στο ΤΕΙ Ηπείρου, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική-Χρηματοοικονομική και Διοικητική επιστήμη». Διδάσκει στο πρόγραμμα ΔΕΟ και  επιβλέπει  Διπλωματικές Εργασίες στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔΤΕ του ΕΑΠ. Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και πλήθος αναφορών στο έργο του.

Είναι συγγραφέας (ή συν-συγγραφέας) των βιβλίων:

  1. Ο Θαλάσσιος Τουρισμός και οι οικονομικές επιδράσεις του,
  2. Σύστημα Εθνικής Λογιστικής,
  3. Ειδικές-Κλαδικές Λογιστικές,
  4. Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού: Η Εθνική Λογιστική του Τουρισμού και μία εμπειρική εφαρμογή στην Ελλάδα.