Μαθήματα και Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι

 

1o Eξάμηνο Κορμού

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, (Κούτσικος Κ.)

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, (Σάμιτας Αρ.)

Βασικές Αρχές Οικονομικής του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, (Βαρβαρέσος Σ.)

Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, (Κωνσταντόπουλος Ν.)

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων, (Αγγελής Β.)

Τουριστική Πολιτική, (Παπαθεοδώρου , Στεργίου Δ.)

 

 

2o Eξάμηνο

Κατεύθυνση : Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διαχείριση Ξενοδοχειακών Λειτουργιών, (Λαλούμης Δ.)

Μάρκετινγκ στη Φιλοξενία και στον Τουρισμό, (Βιτουλαδίτη Ρ.)

Κοινωνιολογία και Ψυχολογία στον Τουρισμό και στη Φιλοξενία,  (Λύτρας Π.,  Σαρρής Μ.)

E-Tourism : Θεωρία και Εφαρμογές, (Κατσώνη Β.)

Ξενοδοχειακές Πωλήσεις : Θεωρία και Πράξη,  (Παπαγεωργίου Αθ.)

Στρατηγική Διοίκηση Ξενοδοχείων και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων,  (Μαρινάκος Κ., Παπαγιάννης Δ.)

 

2o Eξάμηνο

Κατεύθυνση : Διοίκηση  Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

Υγεία, Ευεξία και Ποιότητα Ζωής στον Τουρισμό, (Σαρρής Μ., Λύτρας Π.)

Δημογραφία, Επιδημιολογία και Ιατρικός Τουρισμός, (Σούλης Σ.)

Οικονομικό-τεχνικές μελέτες στον Τουρισμό Υγείας, (Βαρβαρέσος Σ.)

Διοίκηση Ποιότητας Υπηρεσιών Τουρισμού Υγεία, (Λαλούμης Δ.,  Σαραντόπουλος Γ.)

Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας και Φροντίδας Υγείας, (Πιερράκος Γ.)

Πολιτικές Ενεργούς Γήρανσης και Κοινωνικού Τουρισμού Υγείας, (Αμίτσης Γ.)

 

2o Eξάμηνο

Κατεύθυνση : Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

Τουριστική Οικονομική, (Λαγός Δ.,Διακομιχάλης Μ.)

Τουριστική Ανάπτυξη, (Κυριακάκη Αν., Γκούμας Αρ., Γλύπτου Κ.)

Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές, (Τσάρτας Π., Βασιλείου Μ.)

Προβολή Τουριστικού Προορισμού, (Σταυρινούδης Δ., Πατάπιος)

DMO Οργάνωση, (Κούτουλας Δ., Σκούλτσος Σ.)

Σχεδιασμός Τουριστικού Προϊόντος, (Κοκκώσης Χ., Σαραντάκου Έφ.)