Υλικοτεχνική υποδομή

Το Πρόγραμμα λειτουργεί στην Αθήνα, στην Πανεπιστημιούπολη 1 του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, κατά τις ημέρες Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη και ώρες 16:00 – 21:00.

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίες προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες άμεση πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία.