Υλικοτεχνική υποδομή

Το Πρόγραμμα λειτουργεί στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, κατά τις ημέρες Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη και ώρες 16:00 – 21:00.

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ε.Κ.Κ.Ε., οι οποίες προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες άμεση πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία.