ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

στην

"Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό"

Μaster of Science in Tourism Entrepreneurship

 

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 κοινό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».

 

Αντικείμενο  

Το προαναφερόμενο διιδρυματικό Πρόγραμμα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό»  εξειδικεύεται σε δύο επιμέρους διακριτές κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  • Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.                                                        

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αυξανόμενη απαίτηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εξειδικευμένη γνώση στις νέες τουριστικές τάσεις.

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη στρατηγικής καινοτομίας στον κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα στην ίδρυση και ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων και στην λειτουργία επιχειρήσεων που καλύπτουν το πεδίο του τουρισμού υγείας.

Η όλη θεματολογία του Προγράμματος συνδυάζει γνώσεις στη θεωρία και στην πράξη, που αφορούν την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία ειδικότερα στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων και Οργανισμών και εν γένει σε τομείς αιχμής στον κλάδο του Τουρισμού.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε (3) διδακτικά εξάμηνα.

Οι διαλέξεις γίνονται κατά τις ημέρες Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη και ώρες 16:00 – 21:00, ενώ η δομή του προγράμματος είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει στους συμμετέχοντας να εκπληρούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

 

Γιατί να επιλέξετε το Πρόγραμμα

Ο Τουρισμός είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος διεθνώς και προσφέρει σημαντικό αριθμό επαγγελματικών ευκαιριών, στις πιο όμορφες περιοχές της χώρας μας και όλου του πλανήτη.  

Είναι πλέον γνωστός ο ρόλος του Τουρισμού στην Οικονομική Ανάπτυξη της χώρας μας. Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC) για τον αντίκτυπο του τουρισμού στην οικονομία της Ελλάδας, η συνολική συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας, το 2015 ανήλθε σε 32,5 δισ. ευρώ (στο 18,5% του ΑΕΠ), ενώ 529.000 θέσεις εργασίας στηρίζονται άμεσα από τον τουρισμό.

Με αυτά τα δεδομένα, όλο και περισσότεροι νέοι στρέφονται επαγγελματικά προς τον κλάδο του Τουρισμού και διεκδικούν γνώσεις βάθους, για να ανταπεξέλθουν στον εργασιακό ανταγωνισμό και να διεκδικήσουν θέσεις υψηλής αξίας στον εν λόγω κλάδο.

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2020-2021 αρχίζει την 1η Ιουνίου έως την 31η Ιουλίου 2020.

Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται τον Οκτώβριο κάθε έτους.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ+

Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη εδώ+

 


Ανακοινώσεις
 

Η πανδημία του COVID-19 και ο ελληνικός τουρισμός

Βρισκόμαστε ή όχι στην κορύφωση της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας; Ακόμα κι αν οι επιστήμονες το εξηγήσουν, τι γίνεται με τις άλλες χώρες, από τις οποίες η Ελλάδα αντλεί τουρισμό, που της ικανοποιεί το ένα τέταρτο του ΑΕΠ;

Δύσκολες απαντήσεις, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, καθώς μόνο υποθέσεις και σενάρια μπορούν να γίνουν. Το βέβαιο είναι, ότι ακόμα και στα καλύτερα σενάρια, περί σύντομης επιστροφής σε κάποιας μορφής κανονικότητα, πάρα πολλά θα έχουν αλλάξει γύρω μας, τα οποία καλούμαστε να αξιολογήσουμε και να επανατοποθετηθούμε ως κοινωνία.

Περισσότερα εδώ+

 


Συμμετέχουν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων